vir: Brown Forman WB, YouTube

Uživajte alkohol odgovorno!

Zabavni filmi na sproščen in smešen način spodbujajo odgovorno uživanje alkohola. Preživljanje prostega časa ob uživanju alkoholnih pijač je nekaj običajnega, pri tem pa pogosto pozabimo na negativne učinke pretiranega uživanja alkohola. Posamezniki pod vplivom alkohola so pogosto bolj pogumni in samozavestni ter manj razsodni, kar je včasih razlog za situacije, ki jih naslednji dan obžalujejo.

Zlati sponzorji

Srebrni sponzorji

Medijski partnerji