Se dva prijatelja pogovarjata:
Prvi:"K aj ima 180 zob in 2 oči?"
Drugi:"Ne vem."
Prvi:"Krokodil ."
Drugi:"Kaj pa ima 180 oči in 2 zoba?"
Prvi:"Ne vem."
Drugi:"Avtobus  poln upokojencev!"

Pogovor v gostilni

Zlati sponzorji

Srebrni sponzorji

Medijski partnerji