"Koliko sklonov pozna Slovenščina?", je učence vprašala učiteljica.

Janeze k se oglasi: "Sedem!"

Učiteljic a: "Janezek, si prepričan?"

Janeze k: "Seveda, sedmi je novi. Imenuje se podkupovalnik, vprašamo pa se, komu in koliko."

Nova sklanjatev

Hudo, pred 2 leta @ Šola

Zlati sponzorji

Srebrni sponzorji

Medijski partnerji